حزب کمونیست ایران

گردهمایی سراسری بازنشستگان مخابرات ایران

روز دوشنبه 29 خردادماه،شمار زیادی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجرا نشدن مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان و مستمری بگیران مخابرات در شهرهای تهران، کرمانشاه، خراسان شمالی، بندرعباس، رشت، خرم آباد، مشهد، شهر کرد، ایلام، اراک، خوزستان، لرستان، مرکزی و آذربایجان غربی در اعتراض به سطح پایین دستمزدها و مزایا در مقابل اداره های مرکزی مخابرات شهرهای مذکور دست به تجمع اعتراضی زدند.خواست بازنشستگان مخابرات اجرای آیین‌نامه سال ۱۳۸۹ و بیمه تکمیلی است.گفتنی است؛ سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۲۰درصد به ۵۰درصد افزایش یافته است و بازنشستگان خواستار بازگشت به رویه‌ی قبلی هستند.