حزب کمونیست ایران

گردهمایی سراسری بازنشستگان مخابرات ایران

روز دوشنبه 5 تیرماه،شمار زیادی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجرا نشدن مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان و مستمری بگیران مخابرات در شهرهای تهران، تبریز، زنجان، اصفهان، کرمانشاه، سنندج، مازندران، بندرعباس، شهر کرد، ایلام، اراک، خوزستان، لرستان، هرمزگان، بروجرد، مرکزی و آذربایجان غربی در اعتراض به سطح پایین دستمزدها و مزایا در مقابل اداره های مرکزی مخابرات شهرهای مذکور دست به تجمع اعتراضی زدند.خواست بازنشستگان مخابرات اجرای آیین‌نامه سال ۱۳۸۹ و بیمه تکمیلی است.گفتنی است؛ سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۲۰درصد به ۵۰درصد افزایش یافته است و بازنشستگان خواستار بازگشت به رویه‌ی قبلی هستند.