حزب کمونیست ایران

گردهمایی سراسری بازنشستگان مخابرات ایران

روز دوشنبه 19 تیرماه،شمار زیادی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجرا نشدن مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان و مستمری بگیران مخابرات در شهرهای تهران، شیراز، اهواز، مشهد، خراسان رضوی، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، سنندج، مازندران، بندرعباس، شهر کرد، اراک، خوزستان، هرمزگان، و آذربایجان غربی در اعتراض به سطح پایین دستمزدها و مزایا در مقابل اداره های مرکزی مخابرات شهرهای مذکور دست به تجمع اعتراضی زدند.خواست بازنشستگان مخابرات اجرای آیین‌نامه سال ۱۳۸۹ و بیمه تکمیلی است.گفتنی است؛ سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۲۰درصد به ۵۰درصد افزایش یافته است و بازنشستگان خواستار بازگشت به رویه‌ی قبلی هستند.