حزب کمونیست ایران

گردهمایی سراسری بازنشستگان مخابرات

روز دوشنبه 27 آذرماه جمعی از بازنشستگان مخابرات در چند استان کشور در اعتراض به عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

طبق گزارشات منتشر شده،استانهای تهران، تبریز، رشت، همدان، گلستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، اصفهان، هرمزگان، خراسان شمالی، مازندران، ساری، بروجرد، زنجان، بندرعباس، اراک، همدان، ارومیه، زاهدان، لرستان، اردبیل و چند شهر دیگر در اعتراض به عدم ‌رسیدگی به مطالباتشان از جمله «اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی» بار دیگر مقابل شرکت مخابرات شهرهای خود دست به تجمع اعتراضی زدند.اعتراض اصلی بازنشستگان “عقب‌ افتادن دستمزدهاو تحقق مطالباتشان برای جبران عقب ماندگی مزد از سبد معیشت” است.این بازنشستگان همچنین به‌عدم پرداختِ رفاهیات و خوار و بار،مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و افزایش سهم پرداختیِ بیمه‌ی خود معترض هستند.