حزب کمونیست ایران

گردهمایی سراسری بازنشستگان کشوری ایران

روز سه شنبه 7 شهریورماه،جمعی از بازنشستگان کشوری در شهرها و مراکز استان ها از جمله در استان تهران، قزوین و شهرهای کوهدشت، پلدختر، ارومیه، اهواز، سنندج، رشت، کرمانشاه، اردبیل، ایلام،یزد، شیراز و البرز دست به راهپیمایی و تجمعات اعتراضی زدند.

بازنشستگان نسبت به اجرایی نشدن طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا،افزایش مشکلات اقتصادی،عدم برخورداری از حمایتهای بیمه درمانی تکمیلی و محرومیت از تامین مایحتاج اولیه برای خود معترض هستند.آنها در تشریح مطالبات خود می‌گویند:حقوقشان برای گذران زندگی ناکافی‌ست؛همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وعده‌ای است که محقق نشده؛ معترضین انتظار دارند تا قبل از پایان تابستان همسان‌سازی با بودجه و اعتبار کافی اجرایی شود.