حزب کمونیست ایران

گردهمایی سراسری بازنشستگان کشوری

روز سه شنبه 14 شهریورماه،شمار زیاد از بازنشستگان کشوری در شهرها و مراکز استان ها از جمله در استان تهران، قزوین، اصفهان، تبریز و شهرهای کوهدشت، پلدختر، ارومیه، همدان، اهواز، سنندج، رشت، کرمانشاه، اردبیل، ایلام، ساری، یزد، پلدختر، شیراز و البرز دست به راهپیمایی و تجمعات اعتراضی زدند.

تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم همسان سازی دستمزد و وضعیت نامناسب معیشتی صورت گرفته است.آنها همچنین خواستار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان،بهبود وضعیت معیشت و افزایش سطح خدمات رفاهی خود هستند.گفتنی است شرایط بد اقتصادی در ایران باعث افزایش اعتراض‌های بازنشستگان، کارگران، معلمان، و پرستاران در سالیان اخیر شده است.