حزب کمونیست ایران

گردهمایی سراسری بازنشستگان کشوری

روز سه شنبه 31 مراد ماه،جمعی از بازنشستگان کشوری مجدداً و مطابق با سه‌شنبه‌های اعتراضی در شهرها و مراکز استان ها از جمله در استان تهران و شهرهای کرج، اهواز، سنندج، کرمانشاه، سمنان ، قزوین، پلدختر، شهر کرد، اردبیل، ایلام، یزد، شیراز و البرز دست به تجمعات اعتراضی زدند.

بازنشستگان کشوری نسبت به اجرایی نشدن طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا، افزایش مشکلات اقتصادی، عدم برخورداری از حمایتهای بیمه درمانی تکمیلی و محرومیت از تامین مایحتاج اولیه برای خود معترض هستند.آنها در تشریح مطالبات خود می‌گویند:حقوقشان برای گذران زندگی ناکافی‌ست،همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وعده‌ای است که محقق نشده،توقع دارند تا قبل از پایان تابستان همسان‌سازی با بودجه و اعتبار کافی اجرایی شود.در خبری دیگر آمده است که همزمان با تجمع بازنشستگان کشوری شماری از بازنشستگان فرهنگی شیراز و یزد نیز با شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد » خواستار آزادی معلمان دربند و افزایش مستمری های خود شدند.