حزب کمونیست ایران

گردهمایی معلمان حق التدریسی در تهران

جمعی از معلمان  حق التدریسی تهران روز سه شنبه 6 دیماه با برپایی تجمعی در مقابل ساختمان آموزش و پرورش خواستار اعمال رتبه‌بندی شدند.

به گفته یکی از معترضان، معلمان حق التدریس طبق طرحی با عنوان «تعیین تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» باید پیش از اینها به استخدام آموزش و پرورش درمی‌آمدند اما اجرای این قانون مدتی طولانی به تعویق افتاد و بعد از اجرا شدن نیز به دلیل پُر بودن ظرفیت دانشگاه فرهنگیان، روند استخدام برخی از این معلمان به تعویق افتاد. حالا معلمانی که امور مربوط به استخدام آن‌ها در مرحله‌ی سوم انجام شده، از طرح رتبه‌بندی محروم مانده‌اند. آنها می گویند اگر تا پانزدهم این ماه وضعیتِ شغلی شتم مشخص نشود، رتبه‌بندی از سال ۱۴۰۲ برای آنها  اعمال می‌شود و دیگر معوقات دریافت نمی‌کنند.