حزب کمونیست ایران

گردهمایی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در شیراز

روز سەشنبە 27 تیرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته شیراز در اعتراض به زندانی کردن فعالین صنفی معلمان و وضعیت بد معیشتی مقابل آموزش و پرورش استان فارس تجمع کردند.

بر اساس گزارشات منتشرشده،جمعی از فرهنگیان استان فارس با تجمع مقابل آموزش و پرورش استان فارس خواستار افزایش حقوق و مزایا، اجرای لایحه رتبه بندی مشاغل و آزادی کلیه دانش آموزان و معلمان زندانی شدند.گفتنی است در بخشی از قطعنامه پایانی این تجمع آمده است:اگر وزارت آموزش و پرورش به خواسته های قانونی معلمان پاسخ ندهد آنها باز هم دست به تجمع خواهند زد.نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هم بهتر است پیش از آنکه به فعالان صنفی فشار بیاورند به سراغ مسئولین آموزش و پرورش بروند چون آنها مُسَبِّب اصلی اقدام علیه امنیت ملی هستند.