حزب کمونیست ایران

گردهمایی معلمان و فرهنگیان بازنشسته در شیراز

روز سەشنبە ۲۳ خردادماه جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته در اعتراض به وضعیت بد معیشتی مقابل آموزش و پرورش استان فارس تجمع کردند.

بر اساس گزارشات منتشرشده،جمعی از فرهنگیان استان فارس با تجمع مقابل آموزش و پرورش استان فارس خواستار افزایش حقوق و مزایا، اجرای لایحه رتبه بندی مشاغل و آزادی کلیه دانش آموزان و معلمان زندانی شدند.