حزب کمونیست ایران

گردهمایی پرستاران بیمارستان خمینی تهران

گروهی از پرستاران بیمارستان خمینی تهران روز سه شنبه 8 آذر ماه دست از کار کشیدند و با تجمع در محوطه بیمارستان، شعارهای اعتراضی سر دادند.
این پرستاران نسبت به شرایط شغلی و عدم پرداخت مناسب تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اعتراض کردند. یکی از پرستاران معترض در این خصوص می گوید، به بهانه‌ی نزدیکی روز پرستار، مبالغی را مثلاً علی‌الحساب به حساب پرستاران واریز کرده‌اند که ربطی به تعرفه‌گذاری واقعی ندارد. این پرستارالن خواستار پرداخت عادلانه‌ی تعرفه‌گذاری و به رسمیت شناختن حقوق قانونی پرستاران در روز پرستار شدند.