حزب کمونیست ایران

گردهمایی کارکنان و بازنشستگان مخابرات در تهران و اصفهان

جمعی از کارکنان و بازنشستگان مخابرات در تهران و اصفهان روز دوشنبه ۴ بهمن ماه با برپایی تجمعاتی جداگانه خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

برپابه گزارش منتشر شده بازنشستگان مخابرات کشور از استان‌های مختلف، با رفتن به تهران در مقابل ساختمان ستاد اجرائی تجمع کردند. همزمان جمعی از‌ کارکنان معاونت تجاری مخابرات ایران نیز در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه های معوق‌شان مقابل ساختمان معاونت تجاری این شرکت در تهران دست به تجمع زدند. همچنین جمعی از نیروهای شرکتی مخابرات استان اصفهان، با تجمع در سالن فرمانداری این استان نسبت به حذف اثر انگشت و اخراج تعدادی از پرسنل این شرکت اعتراض کردند.