حزب کمونیست ایران

گردهمایی کارگران آذرآب اراک

کارگران آذرآب  اراک روز یکشنبه 14 مهر ماه در اعتراض به عدم تعیین تکلیف سهامداری کارخانه و همچنین عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در “سه راه خمین” تجمع کردند.

به گفته کارگران، کارفرما هنوز دستمزد ماه‌های مرداد و شهریور آنها را پرداخت نکرده و در پی اعتراضات هفته‌های قبل فقط بخشی از دستمزد کارگران به حسابشان واریز شده است. کارگران آذرآب می‌گویند: آنها افزودند، علاوه بر دستمزدها، نگران امنیت شغلی خود نیز هستند زیرا از وقتی کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده، آذرآب همواره با مشکل مواجه بوده است. کارگران معترض خواستار لغو خصوصی سازی شرکت و بازگشت آن به دولت و رسیدگی فوری به بحث مالکیت شرکت و همچنین پرداخت کلیه معوقات مزدی خود می باشند.