حزب کمونیست ایران

گردهمایی کارگران شاغل در پروژه چاه های ژرف سیستان

کارگران شاغل در پروژه چاه های ژرف سیستان روز دوشنبه6 دیماه در اعتراض به به عدم‌ پرداخت حقوق و مطالبات شان دست به تجمع دارند.

بر اساس گفته نیروهای شاغل در این پروژه، پیمانکار پروژه در حال جمع آوری کارگاه بوده و این نیروها نگرانند در صورت خروج پیمانکار از منطقه دیگر امکان وصول مطالبات و حقوق شان وجود نداشته باشد. این در حالی است که کارگران بارها با برپایی تجمعاعی درخواست رسیدگی به مشکلات و معضلات خود را داشته اند ولی تاکنون هیچگونه پاسخی از سوی مسئول دریافت نکرده اند.