حزب کمونیست ایران

گردهمایی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، روز شنبه 27 آذر ماه در اعتراض به بی توجهی مقامات به مطالباتشان، در مقابل ساختمان این شرکت، تجمع کردند.

تجمع این کارگران که در اعتراض به موقعیت نابسامان شغلی‌شان صورت گرفته، با حضور ماموران انتظامی منجر به خشونت و ضرب و شتم تعدادی از کارگران شده است. گفته می شود نیروی انتظامی جهت سرکوب کارگران معترض، متوسل به استفاده از اسپری فلفل شده که در پی این اقدام ، تعدادی از کارگران معترض از ناحیه چشم دچار مصدومیت شده اند.