حزب کمونیست ایران

گردهمایی کارگران پیمانی طرح آبیاری کارون بزرگ

کارکنان پیمانی طرح آبیاری کارون بزرگ  روز سه شنبه 19 آذرماه با برپایی تجمع، خواستار تبدیل وضعیت خود شدند.

کارگران پیمانی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی‌کارون بزرگ نسبت به اینکه در چند سال گذشته در استخدام شرکت‌های پیمانکاری هستند، اعتراض دارند و خواستار تغییر وضعیت استخدامی خود به قرارداد مستقیم هستند. این کارگران می گویند که حقوق دریافتی آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد و در این بین شرکت‌های واسطه‌ای که هیچ نقشی در خدمات طرح آبرسانی ندارد؛ به سودهای کلانی دست پیدا کرده‌‌اند.