حزب کمونیست ایران

گزارشی از برگزاری تظاهرات اعتراضی در هلند

به گزارش کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد هلند، به دنبال فراخوان احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست و فعالین سوسیالیست و آزادیخواه، روز شنبه 23 نوامبر  تظاهرات اعتراضیِ باشکوهی در شهر لاهه با حضور پرشماری از انسانهای انقلابی و آزادیخواه برگذار گردید.

شرکت‌کنندگان ساعت 2 بعدازظهر در یکی از میادین این شهر دور هم گِرد آمدند و با سردادن شعار و سخنرانی به زبان هلندی اعتراض خود را علیه سرکوب‌گری‌های رژیم مستبد جمهوری اسلامی اعلام کردندشرکت‌کنندگان با حمل تصاویر جانباختگان اعتراضات اخیر، زندانیان سیاسی و فعالین کارگری و دانشجویی دربند، و نیز حمل پلاکارد و پرچم‌ و با سردادن شعارهایی به زبان هلندی، انگلیسی و فارسی به افشاگری علیه جنایت‌های رژیم فاشیستی حاکم بر ایران پرداختند و حمایت و پشتیبانی خود را از مبارزات اعتراضی و آزادی‌بخش اعلام نمودند. سپس اطلاعیه مشترک احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست «در پشتیانی از اعتراضات مردم به افزایش قیمت بنزین» به زبان هلندی، و نیز متنی انگلیسی حاویِ وضعیت فعلی اعتراضات در ایران در میان عابران شهر لاهه پخش گردید. در پایان، اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست از سوی رفیق سعید قرائت گردید. همچنین از سوی حامد سعیدی در پیامی کوتاه به زبان کُردی، بر ضرورت اتحاد و همبستگی جنبش انقلابی کردستان و جنبش سراسری کارگران و تهی‌دستان در ایران تاکید نمود.