حزب کمونیست ایران

گزارشی از وضعیت لیلا حسین زاده در زندان اوین

لیلا حسین زاده، دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران با پرونده جدیدی در دوران حبس روبرو شده است.

بر اساس این گزارش، لیلا حسین زاده، دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران که هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت 30 ماه  خود در زندان اوین است، با پرونده جدیدی روبرو شده است. لیلا همچنین در این پرونده که در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین تنطیم شده است “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است. لازم به یادآوری است، لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران، در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد، همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ قبلا بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.