حزب کمونیست ایران

گزارشی از یورش نیروهای امنیتی به منازل مسکونی نزدیکان مولانا نقشبندی

روز یکشنبه 26 آذرماه دستکم ۲۰۰ نظامی حکومتی از ارگان‌های مختلف رژیم جمهوری اسلامی پس از محاصره منازل،مدرسه و مسجد مولانا نقشبندی یورش برده و باعث ایجاد رعب و وحشت بین زنان و کودکان شدند.

بر اساس گزارش کمپین فعالین بلوچ،نظامیان حکومتی به منازل مسکونی مولانا نقشبندی یورش بردند.نظامیان رژیم ابتدا خیابان مولوی که منازل،مسجد و مدرسه دینی مولانا نقشبندی در آنجا قرار دارد را به محاصره خود درآوردند.ماموران نظامی بدون ارائه حکم قضایی به منزل مسکونی مولانا عبدالغفار نقشبندی،برادر، پدر و پدرخانم وی یورش بردند.در منازل مسکونی تنها مادران و زنان و کودکان حضور داشتند که نظامیان حکومتی به این منازل یورش بردند و ماموران نظامی، زنان و کودکان را تهدید به پرونده‌سازی کردند.نظامیان تمام اتاق‌های منازل را مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند و پس از آن به مسجد و مدرسه دینی رفته و اتاق‌‌های آنجا را نیز تفتیش کردند.