حزب کمونیست ایران

گزارشی در خصوص میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی ادعا کرد میزان ذخایر و خلوص اورانیوم غنی شده ایران بار دیگر از حد مقرر در برجام فراتر رفته است.

آژانس که نهاد ناظر بر اجرای مفاد توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۵+۱ است، در ماه ژوئیه هم اعلام کرده بود که ایران خلوص اورانیوم خود را از ۳/۶۷ درصد فراتر برده و میزان ذخایر را نیز از حد مصوب ۲۰۲/۸ کیلوگرم افزایش داده است. براساس گزارش آژانس، ایران در حال حاضر ۲۴۱/۶ کیلوگرم اورانیوم غنی شده دارد و در حال غنی سازی اورانیوم با غنای ۴/۵ درصد است.