حزب کمونیست ایران

گزارش سالانه کولبر نیوز در مورد وضعیت کولبران در سال ٢٠٢٠

با استناد به آمار ثبت شده در کانال تلگرامی کولبر نیوز، در سال ٢٠٢٠ جمعاً ٢٣٠ کولبر و کاسبکار در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شده‌اند.

برپایه این گزارش، از این تعد جمعاً ٦٧ کولبر کشته و ١٦۳ کولبر دیگر زخمی شده اند. در این گزارش همچنین آمده است ، ۵۳ نفر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم، ٢ نفر بر اثر گرفتار شدن در برف و سرمازدگی، 2نفر بر اثر غرق شدن در رودخانه در مسیر کولبری، ١ نفر بر اثر تصادف در مسیر کولبر ی، ۳ نفر در تعقیب و گریزهای بین جاده ای تصادف کرده اند و ۶ نفر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مرزی ترکیه کشته شده اند. همچنین در این گزارش با تفکیک استانها در خصوص کشته و زخمی شدن کولبران آمده است  ،در استان آذربایجان غربی ١١۶ کولبر، در استان کردستان 60 کولبر و دراستان کرمانشاه 48 کولبر کشته و زخمی شده اند.