حزب کمونیست ایران

گسترش اعتراضات به کشتار سوختبران

با گذشت 5 روز از کشتار سوختبران در سراوان اعتراضات مردم بلوچ همچنان رو به گسترش است و شهرهای بیشتری به این اعتراضات پیوسته اند.

براساس ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی،  پایگاه‌های سپاه و پاسگاه‌های رژیم هدف اول  تعرض مردم هستند. روز جمعه ۸ اسفند در سوران کیوسک ماموران امنیتی توسط مردم به آتش کشیده شد. همچنین در پی این اعتراضات ماموران نیروی انتظامی پاسگاه نهضت‌آباد با مردم روستای “محمدآباد کَتَکی” درگیر شدند و به سمت آنان شلیک کردند. به گفته شاهدان عینی شماری از کودکان و زنان با شلیک ماموران انتظامی زخمی شدند.  از سوی دیگر خبرها از شیرآباد حاکی از درگیری شدید بین نیروهای امنیتی با جوانان بلوچ است . برخی منابع از زخمی شدن تعدادی از جوانان این منطقه و تسخیر پایگاه شیر آباد خبردادند.  خبر دیگر حاکی است یکی از معترضان به نام “مهدی” در جریان اعتراضات قلعه بید مورد  اصابت گلوله سپاه قرار گرفته و هم اکنون در وضعیت وخیمی به سر می برد.