حزب کمونیست ایران

گسترش اعتراضات در میانمار

علی‌رغم ادامه بازداشت‌ها در میانمار روز جمعه ۱۷ بهمن دانشجویان و معلمان به کارزار نافرمانی مدنی علیه کودتای نظامی پیوستند.

فشارهای بین المللی بر حاکمان نظامی میانمار در روزهای اخیر افزایش یافته است. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه با تصویب بیانیه‌ای به اتفاق آرا خواستار آزادی آنگ سان سوچی و سایر سیاستمدارانی شد که روز دوشنبه توسط نظامیان بازداشت شدند. دولت آمریکا نیز تهدید کرده که تحریم کودتاچیان را بررسی خواهد کرد. در همین خصوص، روز جمعه گروهی از کارمندان نهادهای دولتی، معلمان و دانشجویان به جنبش نافرمانی مدنی پیوستند که چند روز پیش به ابتکار پزشکان و کادر درمانی آغاز شد.