حزب کمونیست ایران

گسترش اعتراضات مردم علیه نرخ بنزین در جوانرود

گزارشات حاکی است که در جریان اعتراضات روز شنبه 25 آبانماه مردم جوانرود علیه گرانی بنزین، نیروهای سپاه پاسداران بە سوی معترضیان  این شهر تیراندازی کردند.

گفته می شود در جریان تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سوی شهروندانی که در اعتراض  به افزایش نرخ بنزین به خیابانها آمده بودند 14 تن کشته و بیش از 50 نفر دیگر نیز زخمی شدند. گفته می شود علیرغم فضای به شدت امنیتی و میلیتاریزه شهر، شهروندان این شهر بدون توجه به حضور ماموران رژیم در سطح شهر دست به تظاهرات اعتراضی زده اند. آنها با سردادن شعار نسبت به افزایش سه برابری نرخ بنزین و حمله به سفره خالی کارگران و اقشار تهی دست جامعه اعتراض کردند.