حزب کمونیست ایران

گسترش اعتراضات و اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف

بنا به فراخوان قبلی، روز شنبه  28 خرداد ماه اعتراضات و اعتصاب بازاریان در شهرهای تهران، یزد، کازرون، اصفهان و نورآباد ممسنی در اعتراض به مالیات‌های سنگین، کرایه‌های بالا و  گرانی کالاها برای چندمین روز متوالی ادامه داشت.

این اعتراضات از روز 22 خرداد در تهران و اراک آغاز شد و پس از آن دامنه اعتراضات به شهرهای دیگر از جمله فسا، ایلام، خرم‌آباد، اسلام آبادغرب، شیراز، نقده، بروجرد، کوهچنار، لنجان، نجف‌آباد و…گسترش یافت. معترضان معتقدند که دولت رئیسی به‌دلیل ورشکستگی اقتصادی، کمبود بودجه خود را با دست کردن در جیب مردم و بستن مالیات‌های سنگین جبران می‌کند. بازاریان می‌گویند که بیشتر آنها در حال ورشکستگی هستند و توان تامین هزینه های روزانه خانواده هایشان را ندارند.