حزب کمونیست ایران

گسترش اعتراضات کارگران نفت و پتروشیمی

هزاران نفر از کارگران نفت و پتروشیمی در شهرهای تهران، ماهشهر، ایلام و عسلویه طی چند روز گذشته در اعتراض به عدم تحقق وعد های مسئولین بار دیگر دست به تجمع و اعتصاب زده اند.

داشتن امنیت شغلی با قراردادهای مستقیم و دائمی، برچیده شدن شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکارانی که کاری جز سوءاستفاده از کارگران و غارت دستمزدشان ندارند، افزایش دستمزدها و پرداخت همه آیتم‌های مزدی و عقب‌افتاده و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل کارگران از خواسته‌هایی است که در همه واحدها و بخش‌های نفت و پتروشیمی و پالایشگاهی بر آن تاکید و پافشاری شده است