حزب کمونیست ایران

گسترش اعتراض دانشجویان در دانشگاه بُغازیچی در ترکیه

اعتراضات دانشجویان دانشگاه “بغازیچی” استانبول که از یک ماه پیش آغاز شده، روز سه شنبه 14 بهمن ماه با بازداشت چهار دانشجو به دلیل خلق یک اثر هنری شدت گرفته است.

دانشجویان به انتصاب رئیس دانشگاه که برای اولین بار مستقیم از سوی اردوغان صورت گرفته معترضند. گفته می شود در جریان این اعتراضات در اعتراضات، پلیس با ورود به محوطه کمپوس دانشگاه حداقل ۲۰ دانشجوی دیگر را بازداشت کرد. گفتنی است از زمان آغاز اعتراضات دانشجویان این دانشگاه تاکنون 159 تن از معترضان بازداشت شده اند.