حزب کمونیست ایران

گسترش اعتصابات کارگران صنایع نفت،فولاد و معدن در شهرهای مختلف

گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده،حاکی از ادامه و گسترش اعتراضات و اعتصابات صنفی و کارگری در ایران برای پنجمین روز متوالی و پیوستن چند شرکت دیگر به این اعتصابات است.

کارگران شرکت های پیمانکاری گلزاری، پترو فراساز در کوه جاسک، کارگران پیمانکاری پایمرد در چابهار، کارگران پیمانکاری های اژدر و طهماسبی عسلویه، شرکت عمران صنعت آپادانا، کارگران شاغل شرکت صنعتی روژین چابهار،کارگران پالایشگاه شرکت رحیمی اصفهان،کارگران شاغل در مس سرچشمه رفسنجان وکارگران پروژه ای پارس جنوبی با مطالبه افزایش ۷۹ درصدی دستمزد، پرداخت به‌موقع آن، برخورداری از ۲۰ روز کار، ۱۰ روز استراحت، بیمه، بهبود وضعیت ایاب و ذهاب، غذا، بهداشت و خوابگاه‌ها همچنان به این اعتصابات پیوستند.گفتنی است تا زمان تنظیم این خبر،کارگران 84 شرکت نفت،گاز،پتروشیمی و فولاد دست به اغتصاب زده اند.