حزب کمونیست ایران

گسترش اعتصاب بازاریان به ده ها شهر ایران

بنابر تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی، اعتصاب بازاریان نسبت به گرانی ها و تورم افسار گسیخته در سومین روز خود، به ده ها شهر ایران از جمله تهران، کرج، شیراز، اصفهان، خرم آباد، کرمان، اراک، کازرون، نقده و چندین شهر دیگر گسترش یافته است.

اعتصاب کنندگان در اکثر  شهرها با برپایی تجمع، سایر بازاریان و کسبه را به بستن مغازه‌های خود و پیوستن به اعتصاب ترغیب کرده و همچنین با سردادن شعارهایی، اعتراض خود را به قوانین جدید مالیاتی و افزایش بی‌رویه مالیات اصناف در شرایط بحرانی اقتصاد کشور ابراز کردند.