حزب کمونیست ایران

گسترش اعتصاب در پالایشگاه آبادان

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داده است، امروز سه شنبه نوزدهم مهر کارگران شاغل در شرکت پالایش نفت آبادان مقابل گیت ورودی پرسنل تجمع و اعتصاب خود را آغاز کردند.
بنابر این گزارش از روز دوشنبه بخش هایی از کارگران که در فاز دو دست از کار کشیده بودند با مداخله نیروهای حراستی مواجه شدند که تلاش داشتند از شکل گیری اولیه اعتصاب جلوگیری کنند. کارگران پالایشگاه آبادان مطالبات صنفی مشخصی از قبیل چند ماه حقوق پرداخت نشده نیز دارند اما اعتصاب این کارگران در تداوم اعتصاب نیروهای پروژه‌ای صنعت نفت در حمایت از اعتراضات مردمی شکل گرفته است. در یک ویدئوی منتشر شده از اعتصاب کارگران پارس جنوبی در کنگان، نماینده کارگران می گوید: سه روز به نیروهای مسلح فرصت می‌دیم دست از اسلحه بکشن، وگرنه هرچه ساخته‌ایم خراب می‌کنیم. همچنین شورای صنفی اعتراضات در گزارش دیگری خبر داده است، روز گذشته تعدادی از کارگران به نامهای : مهدی جهانبخشی، علی محمودی، هادی مولایی، نورعلی بهادری، فرید کوراوند، کامبیز مهمدی، شاهین نجفی، احمد پور، فرشید مرادی، علی شاپوری و امید کوراوند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. تعدادی از کارگران نیز پیشنهاد تجمع برای روز چهارشنبه در محل سه راه عسلویه را داده و گفته اند تا آزادی افراد بازداشت شده به اعتراض ادامه خواهند داد.