حزب کمونیست ایران

گسترش اعتصاب صاحبان مرغ فروشی ها در کردستان

 اعتراضات صاحبان مرغ فروشی ها دراستان کردستان برای اعتراض به گران شدن قیمت مرغ وکاهش درآمدشان با ادامه اعتصاب در مریوان و سنندج گسترش پیدا کرده است.

برپایه گزارش منتشره روز دوشنبه 16 تیر ماه، مرغ فروشان در کردستان به ویژه شهرهای سنندج و مریوان در اعتراض به قیمت مرغ در بازار و آنچه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مصوب کرده است، مغازه‌های خود را بستند.