حزب کمونیست ایران

گسترش اعتصاب کارگران معدن چادرملو

هزار نفر از کارگران معدن چادرملو در حمایت از شماری از همکاران خود که روز یکشنبه 1 مرداد ماه در  اعتراض به عدم توجه به خواسته‌هایشان اعتصاب خود را آغاز کرده بودند، به اعتصاب پیوستند.
این اعتصاب از ساعت هفت و سی دقیقه صبح آغاز شده است و باعث تعطیلی تمامی کارهای تولیدی چادرملو از جمله تعطیلی سنگ‌شکن، ریکلایمر، خطوط تولید و بارگیری شده است.
همچنین هم‌اکنون خط کوه نیز در اعتصاب به سر میبرد و فعالیت تراک‌ها متوقف است.
مهمترین درخواست‌های کارگران افزایش و ثابت شدن حقوق‌ها، پرداخت کامل سود سهام شرکت سها، همسان‌سازی حقوق ها و تعلق بیمه تکمیلی می‌باشد. هم‌اکنون کارگران در محل تجمع خود، منتظر حضور مسئولین ارشد چادرملو جهت اعلام خواسته‌های خود و پاسخ آنها می‌باشند.  تا زمان تنظیم این خبر اعتصاب و تجمع هزاران نفره کارگران شرکت‌های پیمانکاری شاغل در معدن چادرملو یزد همچنان ادامه دارد و هیچیک از مسئولین و کارفرمای شرکت حاضر به پاسخگوئی به این کارگران نشده است.