حزب کمونیست ایران

گسترش دامنه اعتراضات در پالایشگاه های ایران

با گذشت ۴ روز از اعتصاب کارگران پالایشگاههای سراسر کشور ، روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد ماه، تعدادی دیگر از پالایشگاه‌ها و کارگاه‌های پشتیبانی صنایع گاز و پتروشیمی به اعتصاب گسترده کارگران پیوستند.

برپایه گزارش منتشره، در پی اعتصاب پرسنل نفتی آزادگان شمالی از صبح روز شنبه ۱۱ مرداد ماه،  علاوه بر کارکنان و کارگران مناطق اقتصادی و پتروشیمی و همچنین پالایشگاه پارسیان، پتروشیمی لامرد، پالایشگاه آبادان، نیروگاه بیدخون،  پالایشگاه  جفیر شرکت آتروپارت، شرکت جهانپارس ایلام ـ مهران و پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان، کارگران پالایشگاه اصفهان، فاز ۱۴ پیمانکاری مطوری، نیروگاه سیکل ترکیبی مشهد مپنا بویلر و همچنین پتروشیمی رازی  در ماهشهر نیز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و سایر مزایای خود دست به اعتصاب زدند.