حزب کمونیست ایران

گسترش دامنه اعتصاب کارگران هندی

به گزارش “گاردین” بیش از ۵۰ میلیون نفر در این هفته به اعتصاب کارگران هند پیوستند که تنها تعدادی از معترضان در کل ایالت‌های هندوستان محسوب می‌شوند.

فراخوان اعتصاب از سوی ۱۰ اتحادیه کارگری در اعتراض به «سیاست‌های ضد کارگری، ضد کشاورزی و ضد مردمی» دولت نارندرا مودی، صادر شد. اتحادیه‌های کارگری هند در هفته دوم اعتصابات مزدی و ضد سرمایه‌داری خود می‌گویند اعتصاب بر سر سیاست‌های «ضد کارگری» دولت علیرغم شرکت اقلیتی از کارگران، موفقیت‌آمیز بوده است.  کارگران شرکت‌های خدماتی، کارمندان بانک‌ها، کارگران کارخانجات و حوزه حمل و نقل عمومی تنها در شش ایالت در روزهای دوشنبه و سه شنبه فعالیت‌های عادی اقتصادی را با اعتصاب خود مختل کردند، اما اعتصاب هنوز نتوانسته در تمامی ایالات هند تسری یابد.   از جمله خواسته‌های اتحادیه‌ها می‌توان به پوشش همگانی تامین اجتماعی، افزایش حداقل دستمزد، توقف فروش دارایی‌های دولتی وعدم خصوصی‌سازی بیشتر بانک‌های بخش دولتی اشاره کرد.