حزب کمونیست ایران

گسترش دامنه نارضایتی کارگران شرکت نفت آبادان

کارگران ارکان ثالث نفت آبادان روز پنجشنبه ۱۱ فروردین ماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به وضعیت ناامن شغلی خود دست به تجمع زدند.

کارگران معترض می‌گویند وزارت نفت باید شرکت‌‌های واسطه تامین نیرو را از چرخه فعالیت این وزارتخانه حذف کند. این اصلی‌ترین خواسته کارگران ارکان ثالث نفت آبادان و بسیاری از کارگران پیمانکاری صنعت نفت است. این کارگران می‌‌گویند: «خواسته اصلی همه آنها در سال جدید، خروج همه شرکت‌های پیمانکاری و همه دلالان از صنعت نفت است تا امنیت شغلیشان تضمین گردد.»