حزب کمونیست ایران

گسترش دامنه کارزار اینترنتی برای اخراج مقامات جمهوری اسلامی

کارزار اینترنتی خطاب به سران کشورهای گروه ۷، هفت کشور صنعتی جهان، برای فراخواندن سفرای‌شان از ایران و اخراج مقامات جمهوری اسلامی به مرز ۲۰۰ هزار امضا نزدیک می‌شود.
این کارزار که خطاب به وزرای خارجه‌ی بریتانیا، کانادا، امریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا است، با اشاره به «سرکوب بی‌رحمانه و خشونت‌آمیز» اعتراضات سراسری مردم ایران پس از قتل «مهسا امینی»، از سران این کشورها می‌خواهد که «سفرای جمهوری اسلامی یا نمایندگان آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی» را فوراً “افراد نامطلوب” بخوانند و «در اعتراض به رفتار غیرقانونی و غیرانسانی نسبت به معترضین در ایران» از کشور خود اخراج کنند. این کارزار همچنین خواستار آن است که این کشورها «با قاطعیت و بی‌پرده خواهان آزادی زندانیان از زندان‌های ایران شوند.»