حزب کمونیست ایران

گسترش موج بازداشت و فشار بر خانواده های دادخواهان

روز سه‌شنبه ۳۱ مردادماه،ماشاالله کرمی،پدر جانباخته محمد مهدی کرمی و شرمین حبیبی،همسر جانباخته فریدون محمودی در شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شدند.

براساس گزارشات منتشر شده،نهادهای امنیتی رژیم در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز اعتراضات سراسری ایران فشار گسترده‌ای را بر خانواده‌های جانباختگان اعتراضات وارد کرده و از آن‌ها می خواسته اند تا از برگزاری سالگرد عزیزانشان اجتناب کنند.گفته می شود که نیروهای امنیتی با یورش به منزل محمد مهدی کرمی،معترض اعدام شده،ماشاالله کرمی پدر این جانباخته را بازداشت کرده اند.همچنین امیرحسین کوهکن،وکیل محمد مهدی کرمی و شرمین حبیبی،همسر جانباخته فریدون محمودی نیز در همین روز بازداشت شدند.تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعات دقیقی از محل نگهداری افراد بازداشت شده در دسترس نیست.