حزب کمونیست ایران

گسترش ویروس جهش‌یافته کرونا در خوزستان و تهران

گزارشات منتشره از گسترش سریع و شدید ویروس جهش‌یافته بریتانیایی کرونا در خوزستان و تهران خبر می دهند.

امر واکسیناسیون در مقابله با همه‌گیری کرونا در ایران به آهستگی پیش می‌رود. نازل بودن شمار روزانه آزمایش کرونا نیز نگران کننده است. همین موضوع مانع از کنترل گسترش این ویروس در بسیاری از شهرها و استان‌های ایران شده است. یکی از استان‌هایی که به‌شدت با شیوع ویروس جهش یافته کرونا روبرو است، استان خوزستان است. شمار زیادی از شهرهای این استان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند.  استاندار تهران نیز  از شناسایی موارد زیادی از افراد مبتلا به ویروس جهش‌یافته بریتانیایی کرونا در این شهر خبر داده است