حزب کمونیست ایران

یورش ماموران رژیم به صف معترضان در شهرهای مختلف

بنابه گزارش منتشره، علیرغم حضور گسترده نیروهای امنتی رژیم و تیراندازی به سوی معترضان، شمار زیادی از شهرهای کشور برای سومین روز متوالی صحنه اعتراضات مردم به افزایش نرخ بنزین بود.

برپایه گزارش منتشره، در جریان برگزاری این تظاهراتها در شهرهای شیراز، بهارستان تهران، گلشهر کرج، شهریار،سیرجان و بهبهان دستکم ده تن  کشته شدند. معترضان بی توجه به حضور ماموران گارد ویژه در سطح شهر، ضمن اعتراض به افزایش سه برابری نرخ بنزین با سردادن شعارهای اعتراضی از جمله “مرگ بر دیکتاتور” و نترسید نترسید ما همه باهم هستم” نسبت به کلیت نظام حاکم اعتراض کردند. همچنین گفته می شود در جریان این اعتراضات در یزد تاکنون بیش از 40 تن از معترضان بازداشت شده اند.