حزب کمونیست ایران

یورش ماموران رژیم به معترضان ذهبندی و بازداشت شماری از آنان

تجمع اعتراضی شماری از شهروندان در روستای ذهبندی از توابع شهرستان بشاگرد استان هرمزگان، با دخالت نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شده و شماری از آنان بازداشت شدند.

روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه،  شماری از مردم روستای ذهبندی به دلیل مصادره زمین‌های خود توسط ارگان‌های دولتی، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. تجمع این افراد با دخالت نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شده و در جریان این تجمع دستکم ۱۵ شهروند همراه با ضرب و شتم توسط ماموران رژیم بازداشت شدند. تا لحظه تنظیم این گزارش از هویت و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.