حزب کمونیست ایران

یورش ماموران رژیم به مغازه داران بندر کرگان

بنابه گزارش منشتره، شامگاه جمعه 6 دیماه، ماموران دریابانی بندر کرگان به منازل و مغازه‌های مردم حمله کرده و ضمن ضرب و شتم کسبه، به مغازه ها خسارت وارد کردند.

به گفته شاهدان عینی، این اقدام ماموران بدون هیچ دلیل و توجیهی و فقط  با هدف ایجاد رعب و وحشت انجام شد. آنها می گویند فرمانده دریابانی کرگان با هماهنگی دادستان میناب مدتی است که جو کرگان را متشنج کرده و شب‌ها به خانه و مغازه‌های مردم حمله و جوان‌ها را‌بازداشت و علیه آنها پرونده سازی می کند. یادآوری اینکه مغازه داران بندر کرگان روز ۲۴ آذرماه در اعتراض به سرکوب مستمر در کرگان و کسادی بازار دست به اعتصاب زده بودند.