حزب کمونیست ایران

یورش ماموران لباس شخصی به کسبه بازار زاهدان

بر اساس گزارش دریافتی از شهروندان، روز سه‌شنبه یکم شهریور ماه، شماری از ماموران لباس شخصی به بازاریان چهار راه رسولی در شهر زاهدان یورش برده‌ و اقدام به ایجاد رعب و وحشت در میان آنان کردند.
بنابر اظهارات کسبه، این ماموران بهانه مقابله با کالای قاچاق و ضبط اجناس بازاریان آنها را تحت فشار قرار داده‌اند و زمانی که با مقاومت مردم مواجه می‌شوند، اقدام به تیراندازی هوایی جهت ایجاد وحشت کرده‌اند.