حزب کمونیست ایران

یورش ماموران گارد ویژه به کارگران اعتصابی معدن سونگون

روز پنجشنبه ۱۶ تیر ماه ساعتی پس از آغاز سومین روز اعتصاب کارگران معدن سونگون تعداد زیادی نیروی یگان ویژه به محل معدن یورش برند.

طی دو روز گذشته که کارگران اعتصاب خود را شروع کردند، مسئولین حکومتی به جای تلاش برای تحقق خواسته‌های کارگران، تنها تهدید به سرکوب و برخورد امنیتی کرده‌اند. در سومین روز اعتصاب کارگران معدن سونگون، ماموران گارد ویژه به کارگران قصد دستگیری چند تن از کارگران را داشتند. کارگران معترض اعلام کرده اند در مقابل یورش ماموران حاضر به عقب نشینی از خواسته‌هایشان نیستند. خواسته کارگران معدن مس سونگون؛ امنیت شغلی، قرارداد دائم و مستقیم با دولت و کنار زدن شرکت‌های پیمانکاری است.