حزب کمونیست ایران

یورش نیروهای انتظامی به ساکنان روستای شاه جوب کردستان

گزارشهای رسیده حاکی از یورش ماموران انتظامی به روستای شاه‌جوب از توابع شهرستان دهگلان در استان کردستان به دلیل اقدام ساکنان جهت تامین آب از طریق حفر چاه است.
در حالی که ساکنان روستای شاه‌جوب از معضل بی‌آبی به ستوه آمده‌اند و با جمع‌آوری مبلغ یک و نیم میلیون تومان از هر خانوار و با هزینه خود اقدام به خرید دستگاه حفاری جهت حفر چاه کرده‌اند، ماموران انتظامی و پرسنل اداره آب شهرستان دهگلان با یورش به روستا مانع از انجام این کار شده‌اند. گفته می‌شود، ماموران انتظامی تلاش کرده‌اند تا دستگاه حفاری را ضبط کنند، اما زمانی که با مقاومت ساکنان روستا مواجه شده‌اند، جاده روستاهای قادرمرز، صادق‌آباد و گردمیران را محاصره کرده‌اند تا در صورت خارج کردن دستگاه حفاری از روستای شاه‌جوب، آن را ضبط کنند.