حزب کمونیست ایران

یورش نیروهای انتظامی و یگان ویژه به بندرکلاهی میناب

روز پنجشنبه 16 شهریور ماه،ماموران یگان ویژه و دریابانی برای چندمین بار در چند ماه اخیر به بهانه برخورد با قاچاق سوخت به روستای بندر کلاهی از توابع شهرستان میناب یورش بردند و خسارات چندین میلیاردی به قایق‌های صیادی وارد کردند.

براساس گزارشات منتشرشده،در پی یورش نیروهای نظامی و یگان ویژه به بندرکلاهی و شلیک گلوله به دپوی سوخت سوختبران، ۲۰ قایق صیادی و یک منزل مسکونی در آتش سوخته و خسارت سنگینی به مردم منطقه وارد شده است.همچنین با شلیک مستقیم ماموران امنیتی به سمت مردم چند نفر از شهروندان روستای بندر کلاهی در شهرستان میناب زخمی شده‌اند.گفتنی است طی ماه‌های اخیر  بندر کلاهی برای چندمین بار به بهانه جمع آوری سوخت هدف یورش نیروهای نظامی و امنیتی قرار گرفته و بسیاری از شهروندان بصورت گسترده ای بازداشت شده اند.