حزب کمونیست ایران

یورش پلیس ترکیه به صف معترضان در دیاربکر

پلیس ترکیه در دیاربکر برای متفرق کردن معترضان به برکناری شهردار سه شهر کردنشین از خودروی آب پاش استفاده کرده است.

تظاهرکنندگان برای اعتراض به برکناری شهرداران شهرهای “دیاربکر، ماردین و وان” تجمع کرده بودند. اعتراض های مشابهی هم در استانبول و آنکارا برگزار شده که در آنجا هم پلیس بعضی از تظاهرکنندگان را بازداشت کرده است. وزارت کشور ترکیه دوشنبه با اعلام برکناری شهرداران دیاربکر، ماردین و وان آنها را به “تبلیغات تروریستی و عضویت در یک سازمان تروریستی” متهم کرد. گفتنی است دولت ترکیه پیش از این نیز در پی کودتای نافرجام تابستان ۲۰۱۶ بعضی از شهرداران منتخب شهرهای کردنشین را برکنار کرده بود.