حزب کمونیست ایران

یورش پلیس شیلی به صف معترضان و ضرب و شتم آنان

روز جمعه 6 دیماه، پلیس شیلی با استفاده از شلیک گاز اشک آور و ماشین های آب پاش با تظاهرکنندگان در سانتیاگو، پایتخت شیلی درگیر شد.

پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش تلاش کرد معترضان را از میدان “ایتالیا” که مرکز تجمعات ضد دولتی بوده، دور کند اما معترضان در نهایت این میدان را به اشغال خود در آورند.

معترضان خواهان اصلاحات جدی و اساسی در این کشور هستند. رئیس‌جمهوری شیلی یکی از خواسته‌های اصلی تظاهرکنندگان برای برگزاری یک همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدید این کشور را پذیرفته اما این باعث نشده تا دور جدید تظاهرات ضد دولتی آغاز نشود. رئیس‌جمهوری راستگرای شیلی گفته است همه‌پرسی برای تدوین یک قانون اساسی جدید اواخر آوریل سال ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد. تظاهرات در اعتراض به افزایش قیمت بلیط مترو آغاز شد. دولت این افزایش قیمت را لغو کرد اما تظاهرات پایان نگرفت.