حزب کمونیست ایران

یورش پلیس فرانسه به اردوگاه پناهجویان

روز سه شنبه 4 آذر ماه پلیس فرانسه از خشونت و گاز اشک‌آور برای برچیدن اردوگاه مهاجران در پاریس استفاده کرد.

چند صد مهاجر که در پی تخلیۀ اردوگاه بزرگ «سنت دنیس» در هفته گذشته سرگردان شده بودند و با برافراشتن چادرهایشان در مرکز شهر پاریس اردوگاه جدیدی ایجاد کرده بودند، با برخورد شدید نیروهای پلیس فرانسه، به ویژه استفاده آنها از گاز اشک آور، مجبور به ترک کمپ جدید شدند.  لازم به یادآوری است که  پلیس در قبال اردوگاه‌های مهاجران سیاست «تحمل صفر» را به اجرا گذاشته است. این سیاست که از ابتدای سال جاری میلادی از سوی رئیس پلیس پاریس اعمال شده، باعث شده که بسیاری از مهاجران از رفتن به منطقه سنت دنیس خودداری کنند اما در حومه پاریس سرگردان شوند. این خشونتها باعث شده بسیاری از مهاجران نیز پاریس را به مقصد کاله در شمال فرانسه ترک کنند.