حزب کمونیست ایران

اعتراض معلمان به برگزاری آزمون اصلح در تهران

روز پنجشنبه 24 مرداد ماه،  جمعی از معلمان شاغل در تهران، در اعتراض به “برگزاری غیر قانونی آزمون اصلح” مقابل دیوان عدالت اداری رژیم تجمع کردند.

به گفته معترضان، برخی ازآنها در سال 96 و تعداد کثیری در تیر ماه 97 در پنجمین آزمون جامع دستگاههای کشوری شرکت کرده و پس از قبولی در آزمون و دو مرحله مصاحبه تخصصی و عمومی و استعلامات اطلاعاتی و قضایی، در آبان ماه همان سال در دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور مشغول به سپری کردن دوره یکساله مهارت آموزی شده اند. آنها همچنین می گویند در طی این سال همزمان با تحصیل در دانشگاه فرهنگیان دوره کارورزی را با تدریس آزمایشی در مدارس سپری کرده‌اند. ولی اکنون مقامات آموزش بو پرورش سعی دارند با برگزاری آزمون اصلح شماری از این معلمان را از کار بیکار کنند.