حزب کمونیست ایران

160 سال حبس و 1480 ضربه شلاق برای 22 شهروند معترض به انتقال آب

۲۲ تن از شهروندان معترض به پروژه انتقال آب سبزکوه به بروجن، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان بروجن مجموعا به ۱۶۰ سال حبس، ۱۴۸۰ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

این شهروندان پیشتر در اعتراض به انتقال آب دست به تجمعات اعتراضی زده بودند. بر اساس این حکم بیست تن از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از بابت اتهام تخریب اموال عمومی به هفت سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین نوش آفرین اسکندری الوفره فرزند ناصر و عارف غالمی از بابت اتهام معاونت اخلال در نظم عمومی هر یک به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی به عنوان جایگزین سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند.